Novosti

11. veljače Dan je jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

HITNE SLUŽBE SU TU ZBOG NAS, ČESTITAMO IM NJIHOV DAN 11. VELJAČE, DAN JEDINSTVENOG BROJA 112.

U prošloj 2018. godini na broj 112 u Hrvatskoj je zaprimljeno 1.487.042 poziva od kojih je 61,3 % bilo namjenskih, 38,3 % nenamjenskih i 0,4 % zlonamjernih poziva.

Pozivatelji su u 53,9% poziva koristili mobilnu, a u 46,1 % fiksnu telefonsku mrežu. Od ukupnog broja poziva zaprimljeno je 10.597 poziva na stranim jezicima od kojih je većina, 72% bila na engleskom jeziku.

Pozivi su se u 2018. godini odnosili na 425.599 događaja od kojih je 58,3 bilo medicinskih, 32,0% sigurnosnih, 6,0 % složenih i 3,7 % vatrogasnih.

U proteklom periodu sustav 112 u HR je ispunio svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji,

Posebno ohrabruje činjenica porast broja hitnih poziva na stranim jezicima, što znači da je broj 112 prepoznaje sve više inozemnih turista.

Skip to content