Novosti

11. veljače Dan je jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

HITNE SLUŽBE SU TU ZBOG NAS, ČESTITAMO IM NJIHOV DAN 11. VELJAČE, DAN JEDINSTVENOG BROJA 112.

U prošloj 2018. godini na broj 112 u Hrvatskoj je zaprimljeno 1.487.042 poziva od kojih je 61,3 % bilo namjenskih, 38,3 % nenamjenskih i 0,4 % zlonamjernih poziva.

Pozivatelji su u 53,9% poziva koristili mobilnu, a u 46,1 % fiksnu telefonsku mrežu. Od ukupnog broja poziva zaprimljeno je 10.597 poziva na stranim jezicima od kojih je većina, 72% bila na engleskom jeziku.

Pozivi su se u 2018. godini odnosili na 425.599 događaja od kojih je 58,3 bilo medicinskih, 32,0% sigurnosnih, 6,0 % složenih i 3,7 % vatrogasnih.

U proteklom periodu sustav 112 u HR je ispunio svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji,

Posebno ohrabruje činjenica porast broja hitnih poziva na stranim jezicima, što znači da je broj 112 prepoznaje sve više inozemnih turista.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content