Novosti

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 26. 6. 2018.

Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 26.6. 2018.

i donijeti akti;

Zagorski vodovod d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2017.

Odluka o pomoći za novorođeno dijete

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_29.pdf#page=74

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_29.pdf#page=74

Odluka o suglasnosti na zapošljavanje i opće akte Dječjeg vrtića Zipkica

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka (rekonstrukcija i opremanje Sportsko rekreacijskog parka Zaseka)

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka (gradnja i opremanje Gradskog parka uz Trg Dragutina Domjanića u Zaboku

Odluka o prodaji nekretnine Grada Zaboka kčbr. 4652/1 k.o. Zabok,

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. svibnja 2018.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini (koja se nalazi neposredno ispred mrtvačnice u Zaboku)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_29.pdf#page=73

Download Poziv-na-15-sjednicu-GV-26-6-2018-.pdf
Download Zagorski-vodovod-d-o-o-Godi-nje-izvje-e-o-poslovanju-i-financijska-izvje-a-za-2017.pdf
Download Odluka-o-pomo-i-za-novoro-eno-dijete.pdf
Download Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-socijalnoj-skrbi.pdf
Download Odluka-o-suglasnosti-na-zapo-ljavanje-i-op-e-akte-Dje-jeg-vrti-a-Zipkica.pdf
Download Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-na-podru-ju-Grada-Zaboka-Zaseka.pdf
Download Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-na-podru-ju-Grada-Zaboka-park-na-trgu-D-Domjani-a.pdf
Download odlukA-o-prodaji-nekretnine-Grada-Zaboka-k-br-46521-k-o-Zabok.pdf
Download Izvje-e-gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe-za-svibanj-2018.pdf
Download Odluka-o-ukidanju-statusa-javnog-dobra-na-nekretnini-koja-se-nalazi-neposredno-ispred-mrtva-nice.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content