Novosti

15. srpnja – Svjetski dan vještina mladih – pridružite se online panel diskusiji

Rast nezaposlenosti mladih je jedna od najvažnijih problema s kojima se suočavaju ekonomije i društva u današnjem svijetu, kako razvijene tako i zemlje u razvoju. Posljednji Globalni trendovi za mlade 2020: Tehnologija i budućnost poslova godine ukazuju na kontinuirani trend rasta broja mladih osoba koje pripadaju skupini koja „nije zaposlena, ne obrazuje se i ne osposobljava“ (NEET – Not in Employment, Education or Training) od 2017. godine.

S ciljem podizanja razine svijesti o ulaganju u razvoj vještina mladih kroz razne oblike edukacije od kojih je primarno strukovno obrazovanje, UN je 15. srpnja proglasio Svjetskim danom vještina za mlade.

Ove godine obilježavanje Svjetskog dana vještina za mlade održava se uz poseban izazov vezan uz pandemijsku krizu uzrokovanu COVID-19 i mjerama koje su diljem svijeta zatvorile obrazovne ustanove, prijeteći tako zaustavljanju kontinuiteta u razvoju vještina.

Predviđa se da će gotovo 70% svjetskih učenika biti pogođeno zatvaranjem škola. Ispitanici u UNESCOVO-om istraživanju o TVET institucijama (Tehnical and Vocational Education and Training institutions – Institucije tehničkog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja), ukazuju da je obuka na daljinu postala najčešći način prenošenja vještina, uz znatne poteškoće u vezi s, među ostalim, prilagodbom nastavnog plana i programa, pripremljenost, povezanost ili postupak ocjenjivanja i certifikacije vježbenika i trenera.

Prije trenutne krize, mladima prijeti tri puta veći rizik nezaposlenosti od odraslih te su kontinuirano izloženi nižoj kvaliteti poslova, većim nejednakostima na tržištu rada i duljem i nesigurnijem prijelazu iz škole na posao. Nadalje, žene su u većoj vjerojatnosti da budu prekvalificirane i potplaćene, zaposlene na nepuno radno vrijeme ili putem ugovora na određeno.

Upravo zato obrazovanje i osposobljavanje postaju ključne odrednice uspjeha na tržištu rada. Nažalost, postojeći sustavi ne uspijevaju ispuniti obrazovne potrebe mnogih mladih, a istraživanja ishoda učenja i vještina pokazuju da veliki broj mladih posjeduju niske razine uspjeha u osnovnoj pismenosti, kao i matematičkoj.

U društvima nakon COVID-19, budući da su mladi pozvani da doprinesu naporima za oporavak, trebat će im osigurati vještine za uspješno upravljanje evoluirajućim izazovima i otpornost na prilagodbu budućim poremećajima.

Važnost razvoja vještina kod mladih je ključ ovogodišnje poruke Svjetskog dana vještina za mlade, a organizirano je nekoliko različitih virtualnih događanja koji se fokusiraju upravo na temu „Vještine za uporne mlade“, te se možete pridružiti i online panel diskusiji.

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Skip to content