Novosti

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 30. 8. 2018

Poziva na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 30.8. 2018.

i donijeti akti:

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, davanje prethodne suglasnosti na izmjene pravilnika i zapošljavanje

Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok

Izmjena i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_38.pdf#page=5

Odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka u OŠ Ksavera Šandora Gjalskog

Izvještaj o provedbi Lokalne razvojne strategije za 2017.

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj i srpanj 2018.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka – izgradnja i opremanje sportske građevine (Sportsko igralište – Skate park)

Download Poziv-na-16-sj-Gradskog-vije-a-30-8-2018-.pdf
Download Gradska-knji-nica-K-Gjalski-davanje-prethodne-suglasnosti-na-izmjene-pravilnika-i-zapo-ljavanje.pdf
Download Imenovanje-ravnatelja-Pu-kog-otvorenog-u-ili-ta-Zabok-.pdf
Download Izmjena-i-dopune-Plana-mre-e-dje-jih-vrti-a-na-podru-ju-Grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-sufinanciranju-tro-kova-produ-enog-boravka-u-O-.pdf
Download Izvje-taj-o-provedbi-Lokalne-razvojne-strategije-za-2017.pdf
Download Izvje-e-gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe-za-lipanj-i-srpanj-2018.pdf
Download Odluke-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-na-podru-ju-Grada-skate-park.pdf
Skip to content