Novosti

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 29. SIJEČNJA 2015.

1. Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 18. prosinca 2014.,

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka,

3. Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

4. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u 2014. godini,

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u 2015. godini,

6. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
održavanje javne rasvjete na području Grada Zaboka u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini,

7. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova- izrada

i postava vertikalne prometne signalizacije i izrada horizontalne signalizacije na području
Grada Zaboka u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini,

8. Zaključak o konstituiranju vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,

9. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. prosinca
2014. godine,


Download Poziv_na_16._sj_GV_29.1._2015..pdf
Download gv16_odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_porezima.pdf
Download gv16_Odluka_o_izmjeni_odl._kom_usluge_cistoce.pdf
Skip to content