Novosti

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 30. OŽUJKA 2015.

1. Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 29. siječnja 2015.,

2.Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2014.,

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2014.

4. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2014.,

5. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2014.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2014.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2014.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2014.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014.,

6. Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2014.,

7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.,

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,

9. Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i prednosti pri upisu u Zaboku,

10. Davanje prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zipkica“Zabok,

11. Dječji vrtić Zipkica, Financijski izvještaji za 2014.,

12. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2014.,

13. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za

2014.,

14. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o radu i poslovanju te financijska izvješća

za 2014.,

15. Zemljišnoknjižni ispravni postupak za nekretnine u Jakuševcu Zabočkom,

16. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču

2015.,

Download Poziv_na_17._sj_GV_30.3._2015.pdf
Download Godisnji_izvjestaj_o_izvrsenju_Proracuna_za_2014..pdf
Download GFI_2014..pdf
Download gv17_mjerila_DV.pdf
Download Odluka_o_izm_i_dop_kor.doc
Skip to content