Novosti

18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 18. 10. 2018.

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka

i donijeti akti:

Odluka o II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. te projekcija za 2019. i 2020. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=3

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=30

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=31

I. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=32

I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=32

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=33

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=33

I. Izmjene i dopune Programa raspodjele spomeničke rente za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=34

I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=34

I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=35

Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=35

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=36

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka – izgradnja i opremanje sportske građevine (Skate parka)

Prodaja etažnih dijelova stana u vlasništvu Grada Zaboka, Strossmayera 20 – smanjenje početne kupoprodajne cijene

Pojedinačni ispravni postupak u k.o. Gubaševo – priznanje prava vlasništva

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. 9. 2018.

Download Poziv-na-18-sj-GV-18-10-2018-.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content