Novosti

2. listopada – Međunarodni dan nenasilja

2.listopada se obilježava Međunarodni dan nenasilja koji se obilježava na rođendan najpoznatijeg “nenasilnika” na svijetu, Mahatme Gandhija.

Iako se nenasilje vrlo često poistovjećuje s pasivnošću, nenasilje je aktivan pojam i predstavlja aktivnu borbu protiv nasilja. Može se provoditi na tri načina: protestom i uvjeravanjem, kao što su prosvjedi i štrajkovi, odbijanjem suradnje i sudjelovanja u nekim aktivnostima, te nenasilnim aktivnostima kao što su okupacije i blokade.

U svijetu se na bezbroj primjera mogu pronaći situacije nenasilnog djelovanja. Nenasilno djelovanje osobna je odgovornost svakog pojedinca. U svakoj situaciji važno je naglasiti da svatko sam za sebe odabire odgovor u situaciji sukoba. Nitko ne može nikoga nagovoriti niti natjerati ni našto što ne želi učiniti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content