Novosti

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 15.9. 2015.

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o polugodišnjem izvršenju programa:
-Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,
-Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.
-Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,
-Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,
-Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,
-Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,
-Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2015.,
-Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,

10. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb -izgradnja brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok

Download Poziv_bez_polugodisnjeg_izvjestaja_o_izvrsenju_proracuna.pdf
Download Zapisnik_20_sj.GV_.pdf
Download GV20_vodovod_izvjesce_za_2014.pdf
Download gv20_polugodisnji___objava.pdf
Download gv20_polugodisnje_izvrsenje_programa.pdf
Download Izvrsenje_programa.pdf
Download gv20_izvjesce_gradonacelnika_1_6.pdf
Download gv20_Rjesenje_o_imenovanju_ravnateljice_Vrtica.pdf
Download gv20_izmjena_odluke_o_koeficijentima.pdf
Download GV20_izmjena_odluke_o_kom_djel.pdf
Download gv20_izmjena_odluke_o_kom_djel___koncesije.pdf
Download gv20_ukidanje_svojsta_javnog_dobra___brza_cesta.pdf
Download gv20_Odluka_o_prijenosu_prava_vlasnistva___HC.pdf
Download gv20_zaliha_6_8.pdf
Download gv20_sportska_dvorana___uvodenje_podizvoditelja.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content