Novosti

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 17.12. 2015.

Odluka

Odluka –

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA d.o.o.:

Zaključak – Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe

Odluka

Zaključak

Download Poziv_na_22_sj.pdf
Download zapisnik_22.pdf
Download gv22_rebalans_izvrsavanje_proracuna_za_2015.pdf
Download gv22_obrazlozenje_uz_rebalas_2015.pdf
Download gv22_rebalans_programa_gradnje_za_2015.pdf
Download gv22_rebalans_programa_odrzavanja_za_2015.pdf
Download gv22_rebalans_programa_u_kulturi_za_2015.pdf
Download gv22_rebalans_programa_u_soc_skrbi_za_2015.pdf
Download gv22_rebalans_programa_u_sportu_za_2015.pdf
Download gv22_rebalans_programa_sumski_doprinos_za_2015.pdf
Download gv22_rebalans_program_spomenicka_renta_za_2015.pdf
Download gv22_rebalans_programa_boravisna_pristojba_za_2015.pdf
Download gv22_Proracun_za_2016..pdf
Download gv22_obrazlozenje_uz_proracun_za_2016.pdf
Download gv22_odluka_o_izvrsavanju_Proracuna_za_2016.pdf
Download gv22_Program_gradnje_za_2016.pdf
Download gv22_program_gradnje_grad_za_gospodarenje_kom_otpadom_za_2016.pdf
Download gv22_Program_odrzavanja_za_2016..pdf
Download gv22_program_potreba_u_kulturi_za_2016.pdf
Download gv22_Program_soc_skrbi_za_2016.pdf
Download gv22_program_potreba_u_sportu_za_2016.pdf
Download gv22_program_utrs_sred_od_prodaje_stanova_za_2016.pdf
Download gv22_program_utr_sred_od_sumskog_doprinosa_za_2016.pdf
Download gv22_program_utr_sred_os_spomenicke_rente_za_2016.pdf
Download gv22_Program_utr_sred_od_nezakonito_izgd_grad_za_2016.pdf
Download gv22_program_utr_sred_od_boravisne_pristojbe_za_2016.pdf
Download gv22_odobravanje_programa_Savjeta_mladih.pdf
Download gv22_mobilno_reciklazno_dvoriste.pdf
Download gv22_Pravilnik_o_financiranju_udruga.pdf
Download gv22_Odluka_o_dodjeli_nekretnina_organizacijama_CD.pdf
Download gv22_odluka_o_izmjeni_naknade.pdf
Download gv22_knjiznica_suglasnost_na_izmjene_pravilnika.pdf
Download gv22_Bozicnica_za_umirovljenike.pdf
Download gv22_sportska_dvorana.pdf
Download gv22_odluka___zamjena_nekretnina.pdf
Download gv22_CZ___zakljucak__godisnje_izvjesce.pdf
Download gv22_CZ___godisnji_plan.pdf
Download gv22_CZ__Smjernice.pdf
Download gv22_Komunalno__trznica.pdf
Download gv22_Plavinka__odrzavanje_javnih_povrsina.pdf
Download gv22_Plavinka___parkiranje.pdf
Download gv22_tekuca_rezerva.pdf
Download gv22__hot_spot.pdf
Download gv22_terrrostil___kreditiranje.pdf
Download gv22_prodaja_stana___natjecajna_dokumentacija.pdf
Skip to content