Novosti

27. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 10. 07. 2019.

Poziv i donijeti akti

Odluka o VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=6

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 1“

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Humu Zabočkom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-38

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Dubravi Zabočkoj ) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-39

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (groblje u Zaboku) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-40

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Gubaševu) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-41

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (igralište u Špočkovini) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-42

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=13

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Jakuševcu Zabočkom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-43

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=13

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (pješačka staza do željezničke stanice Hum-Lug) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-44

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=13

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Pavlovcu Zabočkom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-45

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=14

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (pješačka staza u Kumrovečkoj) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-46

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=14

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (pješačka staza Zabočka cesta) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-47

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=14

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (zemljište za sport i rekreaciju u Proseniku Začretskom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-48

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=15

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (sportsko rekreaciji centar Rudar u Dubravi Zabočkoj) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-49

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=15

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Tisanić Jarku) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-50

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=16

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ( sportsko-rekreacijski prostor uz SC Zaseku) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-51

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=16

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=16

Download Poziv-na-27-sjednicu-Gradskog-vije-a-10-7-2019-.pdf
Download Zapisnik-27-sjednice-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka-odr-ane-10-srpnja-2019-.pdf
Download Zagorski-vodovod-d-o-o-Izvje-e-o-radu-i-financijska-izvje-a-za-2018-.pdf
Download Zaklju-ak-konstituiranje-MO.pdf
Download Dje-ji-vrti-Zipkica-Zabok-davanje-prethodne-suglasnosti-za-zapo-.pdf
Download Zaklju-ak-Zaliha-lipanj-2019.pdf
Download Prodaja-eta-nih-dijelova-nekretnine-u-vlasni-tvu-Grada-Zaboka.pdf
Skip to content