Novosti

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 15. RUJNA 2011.

Zabok, 9. rujna 2011.

POZIV

Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

u četvrtak 15. rujna 2011. g. u 19.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Zabokaodržane

21. srpnja 2011.,

2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Zaboka za 2010.,

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011.,

4. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2011.,

5. Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Zipkica” Zabok za odgojno-obrazovnu 2010./2011.,

6. Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslica “Zipkica”Zabok,

7. Dječji vrtić i jaslice “Zipkica” Zabok, izdavanje prethodne suglasnosti na provođenje sportskog programa za predškolski
uzrast,

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku,

9. Prijedlog odluke o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u vezi nekretnine u Zaboku, čkbr. 106/1 upisane u z.k.ul. br.
5770 k.o. Zabok,

10. Informacija o prodaji nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 2516/1 k.o. Gubaševo – na znanje,

11. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2011.,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 8. za koju će se materijal podijeliti na
samoj sjednici.

Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ilina telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić

Skip to content