Novosti

28. sjednica Gradskoga vijeća Zaboka

Nije bilo težega razdoblja kao što je posljednjih šest mjeseci. Nismo navikli na takvu situaciju, požalio se na sjednici Gradskoga vijeća gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek, raspravljajući o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna za 2011. godinu. U tome je razdoblju gradska blagajna često bila prazna, kao posljedica slabije naplate poreza i doprinosa, ali najviše kao posljedica oslobađanja obveznika plaćanja poreza na dohodak. Zabok je obveznicima vratio 2,5 milijuna kuna. Zbog toga se i nekih mjeseci nije moglo u istome danu isplatiti plaće svima koji novac dobivaju iz gradskoga proračuna. Od početka rujna bilježi se bolji priljev novca, pa se lakše i posluje, izvijestio je gradonačelnik Hanžek.

Članovi Gradskoga vijeća prihvatili su na 28. sjednici i Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Zaboka za 2010. godinu, gdje se najviše prigovaralo nedovoljnoj naplati poreza na tvrtku, a radi se zapravo o mnogobrojnim malim tvrtkama koje nikada nisu aktivirane ili su nakon neuspješnog početka završile u stečaju, a nisu odjavljene. To je problem koji bi trebalo sustavno riješiti, budući da gradovima i općina nije dostupan popis neaktivnih poslovnih subjekata.

Suradnja s Kinom

Prihvaćeno je i izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci. Gradonačelnik Hanžek je najavio da krajem mjeseca odlazi u Kinu kao član hrvatskoga izaslanstva u kojemu su i gospodarstvenici koji će tražiti nove putove suradnje s kineskim partnerima, kako u plasmanu naših proizvoda na Istok, tako i mogućnosti kineskih ulaganja u Hrvatsku. Zabok se tu vidi kao jedna od postaja na putu kineskih proizvoda prema kupcima u Europi. Najavljeno je i bratimljenje Zaboka s kineskim gradom Sanmenxi u kojemu radi najveća kineska tvornica kamiona i automobila.

Nije to jedina međunarodna suradnja Zaboka. Uskoro se očekuje i njemačko ulaganje od 200 milijuna kuna u energetskome sektoru na području Zaboka, ali i zajedničko daljnje ulaganje na drugim područjima. Sjedište tvrtke i logistička baza, koji bi pokrivali područje do Makedonije, bilo bi u Zaboku.

Dječji vrtić Zipkica

Tri su se točke dnevnoga reda 28. sjednice Gradskoga vijeća odnosile na Dječji vrtić i jaslice Zipkica- Zabok. Prihvaćen je Godišnji izvještaj o radu za obrazovno-odgojnu godinu 2010./2011. u kojoj je u Zipkici boravilo 261 dijete te 62 polaznika predškole. Zaključeno je da je Zipkica postigla veliku većinu zacrtanih ciljeva i planova u protekloj godini, ponajprije onih koji su se odnosili na promicanje prava djece, uvažavanje njihovih potreba i interesa te stvaranja vedre, razvojne i poticajne sredine u kojoj djeca borave i odrastaju. Organizacija rada je bila otežana pojedinačnim dužim i čestim izbivanjima djelatnika, no cjelokupno funkcioniranje nije iz tog razloga snosilo posljedice. Provedeno je i niz projekata, susreta, aktivnosti, izleta, predstava i slično, a značajni su rezultati ostvareni i na planu stručnoga usavršavanja odgojitelja, stručnog suradnika i ravnatelja.

Izbor ravnateljice

Mandat ravnateljice Dijane Lovinčić-Crnković traje do kraja listopada, pa je proveden natječaj, na kojemu je dosadašnja ravnateljica, između tri prijavljene kandidatkinje, ponovno izabrana na to mjesto s četverogodišnjim mandatom. Na kraju je Gradsko vijeće dalo prethodnu suglasnost na provođenje sportskoga programa u Dječjem vrtiću i jaslicama Zipkica kojeg će provoditi Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku. (nca)
Izvor: Zagorski list

Skip to content