Novosti

28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 19. 09. 2019.

Poziv i donijeti akti

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_36.pdf#page=65

Obrazloženje uz Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sred. od prodaje stanova na kojima postoji stan. pravo za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele spomeničke rente za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sred. ostvarenih od nakn. za zadrž. nezak. izgrađ. zgrada za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sred. ostvarenih od promj. namj. polj. zemljišta za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstava ostvarenih od boravišne pristojbe za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Zaključak Gradskog vijeća o primanju na znanje izvješća o izvršenju programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Download Poziv-na-28-sjednicu-Gradskog-vije-a-19-09-2019-za-internet.zip
Download Zapisnik-28-sjednice-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka-odr-ane-19-rujna-2019.pdf
Download Zaklju-ak-prihva-anje-izvje-a-gradona-elnika-1-6-2019.pdf
Download Izvje-e-o-provedbi-lokalne-strategije.pdf
Download Rje-enje-o-imenovanju-ravnateljice-Dje-jeg-vrti-a-ZIPKICA.pdf
Download Izvje-e-o-obavljenoj-reviziji-nogometna-igrali-ta.pdf
Download NK-Mladost-i-NK-alski-sklapanja-aneksa-ugovorima-o-dodjeli-nekretnina-na-kori-tenje.pdf
Download Zaklj-ak-zaliha-srpanj-kolovoz.pdf
Skip to content