Novosti

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANA 13.7.2017.

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća 13.7.2017

Akti Gradskog vijeća

Zaključak o poslovanju i financijskom izvješću Zagorskog vodovoda

Odluka o provedbi lokalne razvojne strategije Grada Zaboka

Odluka o kupnji nekretnine

Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća

Download Poziv-na-3-sj-GV-13-7-2017.pdf
Download Zaklju-ak-o-poslovanju-i-financijskom-izvje-u-Zagorskog-vodovoda.pdf
Download Odluka-o-provedbi-lokalne-razvojne-strategije-Grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-kupnji-nekretnine.pdf
Download Zaklju-ak-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe.pdf
Download Odluka-o-provo-enju-postupka-stavljanja-izvan-snage-urbanisti-kog-plana-ure-enja-gospodarske-zone-Zabok-6-.pdf
Skip to content