Novosti

31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 28. 10. 2016.

POZIV

Zapisnik sa 31. sjednice Gradskog vijeća 28. 10. 2016.

Dječji vrtić Zipkica, Godišnji izvještaj 2015/2016. i Godišnji plan i kurikulum 2016/2017.

Prijedlog lokalnog programa za mlade grada Zaboka od 2016. do 2020.

Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2016.

Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku – produljenje roka izgradnje

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova

zimske službe na području Grada Zaboka za zimu 2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019.,

Prijedlog kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.8. do 30.9. 2016.,

Download Poziv-na-31-sj-GV-28-10-2016-.pdf
Download Zapisnik-sa-31-sjednice-Gradskog-vije-a-28-10-2016-.doc
Download gv31-Vrti-.doc
Download gv31-lokalni-program-za-mlade.doc
Download LPDM.pdf
Download gv31-izvje-taj-Gradona-elnika-1-6-2016-.doc
Download gv31-sportska-dvorana-produljenje-roka-izg.doc
Download gv31-Zimska-slu-ba-odluka-o-odabiru.doc
Download gv31-suci-porotnici-Ivanka-Mikac.doc
Download gv31-zaliha-za-kolovoz-i-rujan.doc
Skip to content