Novosti

32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 22. 11. 2016.

Poziv

Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 22. 11. 2016.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka (nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci)

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zaboka

Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica i zapošljavanje logopeda – davanje prethodne suglasnosti

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama (Trg sv. Jelene)

Odluka o godišnjoj pomoći umirovljenicima povodom Božića i Nove 2017.

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1.- 31. listopada 2016.

Izgradnja javne rasvjete na dionici ceste Prilaz dr. Franje Tuđmana

Download Poziv-na-32-sj.pdf
Download Zapisnik-sa-32-sj-GV-22-11-2016-.doc
Download gv32-Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-na-podru-ju-Grada-Zaboka.docx
Download gv32-Odluka-o-izmjeni-odluke-o-kom-djel-koje-se-obavlajju-koncesijom.doc
Download gv32-Odre-ivanje-poslova-prijevoza-pokojnika.docx
Download gv32-DV-Zipkica-suglasnot-na-pravilnik.docx
Download gv32-DV-Zipkica-suglasnost-na-zapo-lj-logopeda.docx
Download gv32-Ukidanje-svojstva-javnog-dobra-Trg-sv-Jelene.docx
Download gv32-Godi-nja-pomo-umirovljenicima.doc
Download gv32-rezerva-za-listopad.doc
Download gv32-rekonstrukcija-dr-avne-ceste.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content