Novosti

33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 18. 12. 2016.

Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća 18.12. 2016.

Prijedlog Proračuna za 2017.

Zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu te projekcija za 2017. i 2018. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=44

I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=70

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=70

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=94

Odluka o socijalnoj skrbi

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=96

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka 4041

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=101

Komunalno-Zabok d.o.o., povjeravanje obavljanja poslova tržnice na malo

Plavinka d.o.o., prijedlozi odluka o povjeravanju poslova:

1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja

2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima

Odluke o prethodnoj suglasnosti POUZ-u za kupnju poslovnog prostora i donaciji

Rekonstrukcija Ulice K.Š.Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade u Zaboku

Prijedlog odluke o kupnji nekretnine za dječje igralište u Dubravi Zabočkoj

Mjere civilne zaštitite i spašavanja:

Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2016.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_3.pdf#page=5

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. s fin.učincima za 2018.,2019.i 2020.,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_3.pdf#page=5

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2016.

Download Poziv-na-33-sjednicu-GV-1.pdf
Download Prijedlog-Prora-una-za-2017-.pdf
Download Zapisnik-33-sj-GV-18-12-2016-.pdf
Download Komunalno-Zabok-d-o-o-povjeravanje-obavljanja-poslova-tr-nice-na-malo.pdf
Download Plavinka-d-o-o-odr-avanje-javnih-zelenih-povr-ina-i-enje-javnih-povr-ina-i-odr-avanje-groblja.pdf
Download Plavinka-d-o-o-poslovi-nadzora-i-naplate-parkiranja-na-javnim-parkirali-tima.pdf
Download Odluke-o-prethodnoj-suglasnosti-POUZ-u-za-kupnju-poslovnog-prostora-i-donaciji.pdf
Download Rekonstrukcija-Ulice-K-Gjalskog-i-kri-anja-s-Ulicom-103-brigade-u-Zaboku.pdf
Download Prijedlog-odluke-o-kupnji-nekretnine-za-dje-je-igrali-te-u-Dubravi-Zabo-koj.pdf
Download Izvje-taj-gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe-za-studeni-2016-.pdf
Skip to content