Novosti

36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 6. 4. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/04

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 3. travnja 2017.

P O Z I V

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 6. TRAVNJA 2017. U 17.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 20. ožujka 2017.,

2. 1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu,

2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Gradu Zaboku za 2017. godinu,

3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskoj javnoj

vatrogasnoj postrojbi,

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka

(rekonstrukcija i energetska obnova javne građevine: Društveni dom Prosenik Gubaševski),

5. Udruga za sportsku rekreaciju LUG-SPORT- vlasništvo nad pratećom sportskom građevinom

6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. – 31. ožujka 2017.,

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 4. dnevnog reda, za koju će se materijal dati na samoj sjednici.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju na gordana@zabok.hr ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Poziv možete preuzeti ovdje.

Download Poziv-na-36-sjednicu-Gradskog-vije-a-6-4-2017-.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content