Novosti

4.. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 12. 9. 2017. U 18,00 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/18

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 6. rujna 2017.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 23/17.) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 12. RUJNA 2017. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-13.7. 2017.,

2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.,

3. Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

– Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,

– Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2017.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,

– Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.

– Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.,

  1. Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2017.,

5. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1. 7.- 31. kolovoza

2017.,

6. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga,

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-4-sjednicu-Gradskog-vije-a-12-9-2017-u-18-00-sati.pdf
Skip to content