Novosti

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 17. PROSINCA 2013.

Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka

.

Program javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2014.

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA

d.o.o.:

Download gv5_I_izmjene_i_dopune_Proracuna_za_2013.pdf
Download gv5_I.pdf
Download gv5_I_izmjene_programa_odrzavanje_za_2013.pdf
Download gv5_I_izmjene_programa_u_kulturi_za_2013.pdf
Download gv5_I_socijalne_skrbi.pdf
Download gv5_I_izmjene_programa_u_sportu_za_2013.pdf
Download gv5_I_izmjene_raspodjele_spomenicke_rente_2013.pdf
Download gv5_Program_boravisna_pristojba_2013.pdf
Download gv5_Proracun_Grada_Zaboka_za_2014.pdf
Download gv5_odluka_o_izvrsavanju_proracuna_za_2014.pdf
Download gv5_Odluka_o__zaduzivanju_za_sportsku_dvoranu.pdf
Download gv5_Program_gradnje_za_2014.pdf
Download gv5_Program_odrzavanja_za_2014.pdf
Download gv5_Program_u_kulturi_za_2014.pdf
Download gv5_Program_socijalne_skrgi_za_2014.pdf
Download gv5_Program_utroska_sredstava_od_prodaje_stanova_za_2014.pdf
Download gv5_program_sumski_doprinos_za_2014.pdf
Download gv5_Program_spomenicka_renta_za_2014.pdf
Download gv5_Program_koristenja_naknade_od_nezak_izg_zgrada_2013.pdf
Download gv5_Program_boravisna_pristojba_za_2014.pdf
Download gv5_Odluka__koncesije.pdf
Download gv5_Odluka_o_visini_spomenicke_rente.pdf
Download gv5_III_izmjene_i_dopune_PPUGZ.pdf
Download gv5_odluka_prijenos_vodnih_gradevina.pdf
Download gv5_Plavinka___odluka_o_povjeravanju_poslova.pdf
Download gv5_Plavinka__parkiranje.pdf
Download gv5_Aneks_ugovora___trznica_na_malo.pdf
Download gv5_Zamjena_stolarije_DV.pdf
Download gv5_Rjesenje_o_imenovanju_claniva_POUZ.pdf
Download gv5_Odluka_o_osnivanju_povjerenstva_za_ravnopravnost_spolova.pdf
Download gv5_revizija_ceste.pdf
Download gv5_Izvjesce___tekuca_rezerva_studeni.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content