Novosti

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANA 12.10.2017.

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu te projekcija za 2018. i 2019. godinu

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Zaboku za 2017.

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Zaboku za 2017.

I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2017.

I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Zaboka

Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Zaključak Gradskog vijeća o mirovanju ili prestanku mandata te zamjenicima i izboru novih predsjednika Vijeća MO

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. rujna 2017.

Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka

Download Poziv-na-5-sj-GV-12-10-2017-1.pdf
Download Odluka-o-II-izmjenama-i-dopunama-Prora-una-Grada-Zaboka-za-2017-godinu-te-projekcija-za-2018-i-2019-godinu.doc
Download II-izmjene-i-dopune-Programa-gradnje-objekata-i-ure-aja-komunalne-infrastrukture-u-Gradu-Zaboku-za-2017-godinu.docx
Download I-izmjene-i-dopune-Programa-odr-avanja-objekata-i-ure-aja-komunalne-infrastrukture-u-Gradu-Zaboku-za-2017-.doc
Download I-izmjene-i-dopune-Programa-javnih-potreba-u-kulturi-GZ-za-2017-.doc
Download II-izmjene-i-dopune-Programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Zaboka-za-2017-.doc
Download I-izmjene-i-dopune-Programa-socijalne-skrbi-Grada-Zaboka-za-2017-.doc
Download I-izmjene-i-dopune-Programa-utro-ka-sredstava-od-prodaje-stanova-na-kojima-postoji-stanarsko-pravo.doc
Download Odluka-o-pokretanju-postupka-izbora-lanova-i-zamjenika-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka.docx
Download Rje-enje-o-imenovanju-Gradskog-povjerenstva-za-procjenu-teta-od-elementarnih-nepogoda.doc
Download Zaklju-ak-Gradskog-vije-a-o-mirovanju-ili-prestanku-mandata-te-zamjenicima-i-izboru-novih-predsjednika-Vije-a-MO.doc
Download Izvje-e-Gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe-od-1-do-30-rujna-2017-.doc
Download Zapisnik-5-sj-GV.doc
Skip to content