Novosti

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 3. VELJAČE 2014.

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 3. veljače 2014.

Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice K.Š.Gjalski Zabok

Zaključak o pokretanju postupka prodaje stana u zgradi Matije Gupca 74 putem javnog natječaja

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi – Ulice Ksavera Šandora Gjalskog

Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za utvrđivanje naziva naselja, ulica i trgova

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zaboka

Rješenje o razrješenju člana Mandatne komisije i imenovanju novog člana

Odluka o otpisu potraživanja s osnove plaćanja komunalne naknade za tvrtku „ELCON-VOZILA“ d.o.o.

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje za prosinac 2013. godine

Download gv6_PP_Zabok___izvjestaj.pdf
Download gv6_Izvjesce_o_stanju_zastite_i_spasavanja.pdf
Download gv6_Smjernice.pdf
Download gv6_Zapovjednistvo.pdf
Download gv6_Stozer.pdf
Skip to content