Novosti

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANA 30.10.2017.

Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 30.10.2017.

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-obrazovnu 2016/2017. godinu, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zipkica» dana 31. kolovoza 2017. godine.

Godišnji plan i program rada i Kurikulum Dječjeg vrtića «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-obrazovnu 2017/2018. godinu, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zipkica» dana 29. rujna 2017. godine.

Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe

Download Poziv-na-6-sj-GV-30-10-2017.pdf
Download Odluka-o-davanju-pozitivnog-mi-ljenja-na-kona-ni-prijedlog-Strategije-razvoja-Urbane-aglomeracije-Zagreb.doc
Download Zaklju-ak.doc
Download Odluka-o-sklapanju-izvansudske-nagodbe.doc
Skip to content