Novosti

8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 12. SVIBNJA 2014.

1. Skraćeni zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
18. ožujka 2014.,

2. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2013.

3. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2013.,

4. Zaključk o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2014.,

5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja- groblje u Jakuševcu Zabočkom,

6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga,

7. Zaključak o davanjuprethodne suglasnostiPučkom otvorenom učilištu Zabok na

Odluku o izmjeni Odluke o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

8. Prodaja nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 4039 k.o. Zabok,

9. Prodajastana u vlasništvu Grada Zaboka, raspisivanje javnog natječaja,

10. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. ožujka do 30.

travnja 2014.,

11. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza

putnika u javnom prometu na području Zaboka

Skip to content