Novosti

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA 12. LIPNJA 2014.

1. Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 12.
svibnja 2014.,

2. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o donaciji Matijaš,

3. Zaključak o produljenju roka za dostavu ponuda za kupnju gradskog stana,

4. Plavinka d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2013.,

5. Turistička zajednica grada Zaboka, Izvještaj o radu i financijska izvješća,

6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.5. do 31.5. 2014.

Skip to content