Novosti

9. SJEDNICA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA 3. 10. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Savjet mladih Grada Zaboka

KLASA: 021-05/19-01/002

URBROJ: 2197/01-03/2-19-16

Zabok, 25. rujna 2019.

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 12. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/14.) sazivam 9. sjednicu Savjeta mladih Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 3. LISTOPADA 2019. GODINE U 16,30 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka 8. 7. 2019.,

2. Preporuke za unapređenje rada Savjeta mladih u RH – razmatranje

3. Izbor tema predavanja u narednom periodu i drugim aktivnostima u organizaciji Savjeta,

4. Obilježavanje Međunarodni dan tolerancije 16. studenoga u suradnji s Povjerenstvom za

ravnopravnost spolova – prijedog

5. Prezentacija samoevaluacije proračuna iz perspektive mladih,

6. Pitanja i prijedlozi

U privitku poziva Vam dostavljamo skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka od 8. 7. 2019. i materijal uz predloženi dnevni red.

Molimo sve članove i njihove zamjenike da se odazovu pozivu, a moguću spriječenost opravdaju na tel. 049/587-761 ili na e-mail: gordana@zabok.hr.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

SAVJETA MLADIH

Karla Trgovec, univ. bacc. ing. traff.

Skip to content