Novosti

Akcije čišćenja okoliša i saniranja divljih odlagališta na području grada Zaboka

Odbor za ekologiju Grada Zaboka donio je početkom travnja odluku da se školama i udrugama koje brinu o okolišu pošalje poziv da dojave uočena divlja odlagališta smeća kako bi se provela šira akcija čišćenja. Odbor je načinio plan čišćenja i odvoza otpada. Uključile su se sve škole, a članovi Planinarskoga društva Zagorske steze proveli su veliku akciju čišćenja jednoga odlagališta u Jakuševcu. Pregledom terena nisu nađena neka velika divlja odlagališta kao ranijih godina, što ipak pokazuje da je svijest građana o potrebi zaštite prirode poboljšana.

-Po novome zakonu vlasnici su dužni obilaziti svoje parcele, jer u slučaju da se na njihovu zemljištu naiđe na odbačeno smeće oni su ga dužni ukloniti. U protivnom će to učiniti komunalci i uslugu naplatiti od vlasnika – rekla je zamjenica gradonačelnika Nevenka Gregurić i podsjetila da se sada na području grada Zaboka organiziraju redovite akcije odvoza krupnoga otpada, da postoje reciklažna dvorišta koja otkupljuju otpad, da su postavljene kutije za tekstil, a na zelenim otocima može se selektivno odložiti otpad u postavljene kontejnere.

Dobili smo i prve podatke o sudjelovanju u akcijiZelena čistka 2014. Učenici ŠUDIGO-a su od 22. do 25. travnja čistili okoliš škole, izrađivali kutije za smeće i tiskali plakate; gimnazijalci su izdali letak o lokacijama Zelenih otoka na području grada i proveli čišćenje u Radničkom naselju; Ekološko društvo Lijepa naša čistilo je oko Zagorske hiže, a članovi PD Zagorske steze, kako smo već naveli, čistili su područje Balaškova brijega i Jakuševca, sudjelujući prije toga i u čišćenju šuma nakon prirodne katastrofe u Fužinama. Učenici Srednje škole očistili su okoliš svoje škole, članovi ŠRD Zabok okoliš ribnjaka, a uključuje su i stranka Orah čišćenjem na području Jakuševca. Dobar je to uvod u svibanjska događanja koja nas očekuju u gradu Zaboku. (nca)

Skip to content