Novosti

AKTUALNE GRADSKE INVESTICIJE

U tijeku su slijedeće investicije:

Rekonstrukcija nogostupa u naselju Hum Zabočki (od Bošnjaka do Benčića)

Izvoditelj radova: Tvrtka MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, Kralja Petra Svačića 20,

Ukupna cijena za radove sa PDV-om, iznosi 115.592,33 kune.

Ugovoreni datum završetka radova – u roku od 60 kalendarskih dana po potpisu

Ugovora i uvođenju u posao

Stručni nadzor gradilišta u ime Naručitelja – Grada Zaboka: JURCON PROJEKT d.o.o.,

Zagreb, Gotalovečka 4a,

Realizacija: potpisivanje ugovora početkom kolovoza

stanje početkom listopada 2010.- rekonstrukcija realizirana

Rekonstrukciju nogostupa u Grabrovcu (od Hundrića do Tomeka)

Izvoditelj radova: Tvrtka MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, Kralja Petra Svačića 20,

Cijena ponude bez PDV-a – 91.373,00 kuna

Ugovoreni datum završetka radova – u roku od 60 kalendarskih dana po potpisu Ugovora i

uvođenju u posao

Stručni nadzor gradilišta u ime Naručitelja – Grada Zaboka: JURCON PROJEKT d.o.o.

Realizacija: potpisivanje ugovora početkom kolovoza

stanje početkom listopada 2010. – radovi su u tijeku


Rekonstrukcija nogostupa uz ŽC 2195 ( Ulica M. Gupca) od Šode do Kiwija

Izvoditelj radova: Tvrtka MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, Kralja Petra Svačića 20,

Ukupna cijena radova sa PDV-om, iznosi 94.562,40 kune.

Ugovoreni datum završetka radova – u roku od 60 kalendarskih dana po potpisu Ugovora i

uvođenju u posao

Stručni nadzor gradilišta u ime Naručitelja – Grada Zaboka: JURCON PROJEKT d.o.o.,

Realizacija: potpis ugovora početkom kolovoza

stanje početkom listopada 2010.- 16. rujna dobivena suglasnot od ŽUC-a, početak radova se planira oko
18.10. 2010.

Izgradnja oborinske kanalizacije i nogostupa u Naselju Tomeki do Jakuševca Zabočkog – II. faza

20. srpnja 2010.g. otvorene su ponude za izgradnju oborinske kanalizacije i nogostupa u

Naselju Tomeki-II faza.

Odabrani izvoditelj radova: POL-MONT d.o.o., Zabok, Špičkovina bb

Cijena ponude bez PDV-a – 252.513,30 kuna

Ugovoreni datum završetka radova – u roku od 60 kalendarskih dana po potpisu

Ugovora i uvođenju u posao

Stručni nadzor gradilišta u ime Naručitelja – Grada Zaboka: JURCON PROJEKT d.o.o.

Realizacija: potpisivanje ugovora početkom kolovoza

stanje početkom listopada 2010. – ishođena suglasnost ŽUC-a, radovi u tijeku


Izgradnja mješovite kanalizacije u Pavlovcu Zabočkom do stambenih građevina investitora JUL-TIM d.o.o.

Izvoditelj radova: Tvrtka GRADEX&CO d.o.o., Zabok, Prilaz dr. F. Tuđmana 4,

Ugovorena cijena radova sa PDV-om, iznosi 109.703,55 kuna.

Ugovoreni datum završetka radova – u roku od 60 kalendarskih dana po potpisu

Ugovora i uvođenju u posao

Stručni nadzor gradilišta u ime Naručitelja – Grada Zaboka: JURCON PROJEKT d.o.o.,

stanje početkom listopada 2010.- radovi u tijeku, čeka se materijal za gabione

Izgradnja komunalne infrastrukture: MVM Zabok – nastavak cjevovoda u Pavlovcu Zabočkom („JUL TIM „ d.o.o.).

Izvoditelj radova: Tvrtka ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok, Ulica K.Š. Đalskog 3

Cijena radova iznosi 53.878,10 kuna (na navedenu cijenu nema obveze uvećanja za PDV-a)

Ugovoreni datum završetka radova – u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

stanje početkom listopada 2010. – radovi će započeti po završetku kanalizacije

U tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta i puteva na području Grada Zaboka

Izvoditelj radova: KONSTRUKTOR d.d., Zlatar, Ulica kralja P. Krešimira 25

Ukupna cijena za radove sa PDV-om, iznosi 852.287,30 kuna

Ugovoreni datum završetka radova – u roku od 90 kalendarskih dana po potpisu Ugovora i

uvođenju u posao

Stručni nadzor gradilišta u ime Naručitelja: JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb, Gotalovečka 4a
stanje početkom listopada 2010.- u tijeku je priprema – nasipavanje kamenim materijalom i valjanje

U Dubravi Zabočkoj asfaltirana je pješačka staza-nogostup po izgrađenoj kanalizaciji (od trafostanice kod Trgovec Zvonka do igrališta NK Dubrava), u tijeku je doasfaltiranje ceste.

U tijeku je pregovor sa vlasnicima zemljišta, vezano uz otkup za dječja igrališta u Humu Zabočkom i Bregima Zabočkim Gornjim.

U tijeku je izvođenje radova na glavnom sabirnom kanalu SK7 u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka

Izvođač: Gradex Zabok.

Na Đačkom putu napravljena je DTK kanalizacija kao i priprema za javnu rasvjetu istog.

Srušena je građevina kotlovnice i radionice ispred Regeneratora (vlasništvo Grada). U tijeku nasipavanje kamenom parkirališta – uređenje parkirališta za potrebe Regeneratora.

U tijeku su radovi na rekonstrukciji nogostupa u Humu Zabočkom uz Državnu cestu D24, duljine 275 metara. Izvođač radova: MB transgradnja iz Krapine.

Voditelj projekata ispred Grada Zaboka: <_st13a_personname>Danijel Tuđa, ing. građ.

Skip to content