Arhiva

U pripremi nova razvojna strategija Grada Zaboka

9.5.2020.

Sama izrada Plana razvoja Grada Zaboka provodit će se u tri faze koje će obuhvaćati. Aktualna „Lokalna razvojna strategija Grada Zaboka za razdoblje od 2014. do 2020. godine“ predstavlja temeljni gradski strateški dokument razvoja grada. S obzirom d...

Pročitaj više

Poziv na natječaj „Dobro biram – Volontiram!“

Događanja 8.5.2020.

 Pozivaju se svi učenici/ice osnovnih škola s područja Krapinsko-zagorske županije da napišu ipošalju po   jedan   kratki   autorski  tekst   o  volontiranju  koji   sadržava   kratki   opis  pozitivnih   iskustava volontiranja i odgoja za volontir...

Pročitaj više

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne zelene površine – malonogometno igralište

7.5.2020.

                                                                                REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                 GRAD ZABOK                 Gradonačelnik   KLASA: 363-01/20-01/040 URBROJ: 2197/01-03/1-20-1 Za...

Pročitaj više

ZABOK ZA MLADE: Zajednica po mjeri mladih

Događanja 4.5.2020.

Sa zamjenicom gradonačelnika Grada Zaboka Valentinom Đurek razgovarali smo o glavnom strateškom dokumentu politike djelovanja prema mladima i za mlade na području grada Zaboka. Grad Zabok je s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socija...

Pročitaj više

NAJAVA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 6. 5. 2020.

Događanja 4.5.2020.

                                 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA  ŽUPANIJA                  GRAD ZABOK               G r a d s k o  v i j e ć e   KLASA: 021-05/20-01/008 URBROJ: 2197/01-02-20-1 Zabok, 29. travnja 2020. P  O  Z  I  V ...

Pročitaj više
Vrh