Arhiva

NAJAVA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 9. 5. 2019.

Događanja 9.5.2019.

                                  REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                  GRAD ZABOK              G r a d s k o  v i j e ć e   KLASA: 021-05/19-01/006 URBROJ: 2197/01-02-19-1 Zabok, 3. svibnja 2019. P O Z I V        ...

Pročitaj više