Arhiva

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne zelene površine s javnom zgradom i dječjim igralištem u naselju Hum Zabočki u Gradu Zaboku

Natječaji 24.1.2020.

               REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                 GRAD ZABOK                 Gradonačelnik   KLASA: 363-01/20-01/012 URBROJ: 2197/01-03/1-20-1 Zabok, 23. siječanj 2020.   Predmet: Javni poziv o započinjanju postu...

Pročitaj više

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javno parkiralište nasuprot FINE u Zaboku

Natječaji 24.1.2020.

                                                                                REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                 GRAD ZABOK                 Gradonačelnik   KLASA: 363-01/20-01/011 URBROJ: 2197/01-03/1-20-1 Za...

Pročitaj više