Arhiva

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta cesta i druge komunalne infrastrukture u naselju Špičkovina

Natječaji 11.3.2020.

                                                                REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                 GRAD ZABOK                Gradonačelnik   KLASA: 363-01/20-01/022 URBROJ:2197/01-03/1-20-1 Zabok, 2. ožujak 202...

Pročitaj više