Arhiva

Predložite kandidate za priznanja Grada Zaboka!

20.1.2021.

Odlukom o priznanjima Grada Zaboka  ustanovljene su vrste javnih priznanja Grada Zaboka, uvjeti pod kojima se ona dodjeljuju i postupak dodjele. Javna priznanja Grada Zaboka su: Povelja Grada Zaboka, Plaketa Grada Zaboka, Zahvalnica Grada Zaboka  (...

Pročitaj više

Grad Zabok ukinuo porez na potrošnju

8.1.2021.

Gradsko vijeću Grada Zaboka na svojoj posljednjoj sjednici ukinulo je porez na potrošnju u Gradu Zaboku, a odluka je stupila na snagu 1. siječnja 2021. godine. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. Osnovnicu poreza čini prodajna cijena alkoholn...

Pročitaj više