Arhiva

Adaptacija unutarnjih prostorija DVD - a Zabok

29.11.2021.

U dobroj suradnji sa VZG Zabok i gradom Zabokom u 2021. godini DVD Zabok pokreće projekt adaptacije i obnova unutrašnjosti vatrogasnih garaža (bojanje i krpanje zidova te spajanje dviju garaža zbog lakšeg dolaska do zaštitnih odijela prilikom interve...

Pročitaj više

REGIONALNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU

29.11.2021.

Proteklog vikenda, 27. i 28. studenoga 2021. godine, održano je Regionalno prvenstvo Hrvatske u plivanju Regije 4 u Sisku, na 25m bazenu ŠRC Sisak, u organizaciji Hrvatskog plivačkog saveza, Plivačkog kluba Sisak Janaf i klubova Regije 4. Nastupilo j...

Pročitaj više

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture - javni sportski i rekreacijski prostor (zemljište za sport i rekreaciju) u naselju Dubrava Zabočka u Gradu Zaboku

17.11.2021.

                                REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                 GRAD ZABOK                Gradonačelnik   KLASA: 363-01/21-01/083 URBROJ: 2197/01-03/1-21-1 Zabok, 16. studeni 2021.   Predmet: Javni poziv o zap...

Pročitaj više

ODRŽAN 9.MEMORIJAL „IVAN PODGAJSKI“

16.11.2021.

U subotu 13.12.2021.godine na njegov  66.rođendan na Petrovskom održan je u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije i općine Petrovsko  u spomen na preminulog hrvatskog branitelja satnika Ivana Podgajs...

Pročitaj više

Nove odluke Stožera civilne zaštite

14.11.2021.

U prilogu se nalaze nove Odluke Stožera civilne zaštite RH. 1.       ODLUKA O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG TESTIRANJA DUŽNOSNIKA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTEN...

Pročitaj više