Arhiva

Poziv na javnu raspravu

26.2.2021.

Dana 4. ožujka 2021. godine u 13 sati u Gradskoj galeriji Zabok održat će se javna rasprava o Prijedlogu vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari za područje postrojenja Skladišta i pretakališta naftnih deriva...

Pročitaj više

Uređena didaktička soba u OŠ K.Š. Gjalskog

16.2.2021.

Grad Zabok je u Osnovnoj školi Ksavera Šandroa Gjalskog u Zaboku opremio didaktičku sobu. Riječe je o prostoru namijenjenom za individualni rad i rad u malim grupama za učenike s teškoćama, ali i darovite učenike. U samo uređenje sobe i nabavu didakt...

Pročitaj više

Uspješno proveden projekt WiFi4EU

16.2.2021.

Ulaganje Grada Zaboka u bežične nenaplatne pristupne točke internetu – „Hotspot“ započelo je u 2013. godini. Grad se prijavio na natječaj Ministarstva turizma „HOTSPOT CROATIA“ u 2013. godini. Prijava nije odabrana za financiranje od strane Ministars...

Pročitaj više

ODLUKA o organizaciji nastave u srednjim školama

12.2.2021.

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i konzultacijama sa Stožerom civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije, nastavaka za učenike od prvog do trećeg razreda srednjih škola kojima je osnivač Krapinsko – zagorske županija od 15. veljače 2021...

Pročitaj više