Novosti

Asfaltirana je nerazvrstana cesta u naselju Repovec

Danas, u petak, 23. rujna 2011. asfaltirana je nerazvrstana cesta duljine 150 metara u naselju Repovec
prema Vladimiru Žigeru.

Skip to content