Novosti

Asfaltirana je pješačka staza-nogostup s obje strane ulice K. Š. Gjalskog

Asfaltiran je nosivi sloj asfalta na kolničkim trakama, te saniran industrijski kolosijek koji vodi prema rezervoarima. Industrijski kolosijek je pod ingerencijom Ministarstva gospodarstva – Robne zalihe. Sanacija kolosijeka podrazumijeva zamjenu cca 20 komada pragova, te postavu duplih tračnica (vodilica) kako bi se mogao poasfaltirati treća vozna traka (skretač) kod križanja s Ulicom 103. Brigade. U tijeku je asfaltiranje završnog sloja asfalta, postava prometnih znakova i horizontalne signalizacije (parkiralište, pune crte, zebre i sl.).

Također se izvode radovi na izgradnji nove ograde na postojećem betonskom parapetu, a isti radovi uključuju zamjenu potrgane ograde i postavu nove.

Napravljeni su betonski temelji za javnu rasvjetu (9 stupova i 10 LED svjetiljki-na raskrižju ide stup s 2 rasvjetna tijela), a postava stupova i svjetiljki očekuje se tijekom ljeta (isti radovi nisu nužni za funkcioniranje prometa).

U sklopu ovog projekta srušena je dotrajala betonska ograda između ceste i HŽovog zemljišta, te stari dotrajali gospodarski objekt. Projekt rekonstrukcije Ulice K. Š. Gjalskog uskladili smo s HŽovim projektom Modernizacije i elektrifikacije pruge, na način da smo im izveli kolni prilaz, omogućili spajanje njihove odvodnje oborinske vode s parkirališta na nas sustav odvodnje i omogućili telekomunikacijski priključak.

Također je HEP izvodio radove na izgradnji srednjenaponske i niskonaponske kanalizacijske mreže (cca 70.000,00 kn), čime je povećao energetsku snagu u ovom dijelu Gospodarske zone Grada Zaboka. Dio vodovodne mreže rekonstruirao je i Zagorski vodovod.

Izvođač radova je Strojni iskop transport Zajec, a vrijednost investicije je cca 750.000,00 Kuna.

Radove je sufinancirala i KZŽ u iznosu od 50.000,00 kuna.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content