Novosti

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada – cesta u Špičkovini III, Grabrovcu –Ulica Bajeri u Grabrovcu i dr.

Asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Zaboka – asfaltirane SU slijedeće ceste:

  • – spojna cesta Repovec – Tisanić Jarek NC REP 006 650 m²,

  • – cesta Petek u Repovcu NC REP 002 – 150 m² i odvojak prema Hrastinskom 120 m²,

  • – presvlačenje ceste u Špičkovini III NC ŠPI 023 – 1050 m²,

    – Ulica Bajeri u Grabrovcu NC ZBK 040 – 450 m² .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content