Novosti

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka.

Izvođač Strojni iskop-transport Zajec.

Vrijednost radova 300.000,00 kuna sa PDV-om.
17. listopad 2013.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content