Novosti

BICIKLISTIČKA RUTA ZABOK-OROSLAVJE – BRZO

Cilj projekta je povećati kvalitetu kretanja stanovništva, učinkovitost prometnih rješenja, smanjuje zagađenje i devastacija okoliša, povećava sigurnost te razvija društveno-prihvatljiv oblik prometa. Projekt BRZO stvara biciklističku rutu koja doprinosi održivosti prometnog sektora u cjelini jer omogućuje korištenje potencijala svakog vida prijevoza, a promiče modalnu promjenu prema aktivnostima putovanja (biciklizam) te spaja ovaj način transporta sa željezničkim i autobusnim javnim prijevozom (ishodišne točke rute).

Nositelj projekta: Grad Zabok

Partner u provedbi projekta: Grad Oroslavje

Voditelj projekta: Danijel Tuđa (049/ 587-765)

Vrijeme provedbe projekta: 18.07.2020. – 18.07.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 13.716.250,79 kn

Bespovratna sredstva: 8.000.000,00 kn

Proračun Grada Zaboka: 4.935.341,18 kn

Proračun Grada Oroslavja: 780.909,61 kn

www.strukturnifondovi.hr

Izvor financiranja: Kohezijski fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Download 1_BRZO.pdf
Download 2_BRZO.pdf
Download 3_BRZO.pdf
Download 4_BRZO-listopad-2020.pdf
Download 5_BRZO-studeni-2020.pdf
Download 6_BRZO-prosinac-2020.pdf
Download newsletter-brzo-sije-anj.pdf
Download 8_BRZO_.pdf
Download 9_BRZO.pdf
Download 10_BRZO_.pdf
Download 12_BRZO.pdf
Download 13_BRZO.pdf
Download 14_BRZO.pdf
Download 15_BRZO.pdf
Download 16_BRZO.pdf
Download 11_BRZO.pdf
Download 17_BRZO.pdf
Download 18_BRZO.pdf
Download 19_BRZO.pdf
Download 20_BRZO.pdf
Download 21_BRZO.pdf
Download 22_BRZO.pdf
Download 23_BRZO.pdf
Download 24_BRZO.pdf
Download 25_BRZO.pdf
Download 26_BRZO.pdf
Download 27_BRZO.pdf
Download 28_BRZO.pdf
Download 29_BRZO.pdf
Download 30_BRZO.pdf
Download 31_BRZO.pdf
Download 32_BRZO.pdf
Download 33_BRZO.pdf
Download 34_BRZO.pdf
Download 35_BRZO.pdf
Download 36_BRZO.pdf
Download 37_BRZO.pdf
Download 38_BRZO.pdf
Download 39_BRZO.pdf
Download 40_BRZO.pdf
Download 41_BRZO.pdf
Download 42_BRZO.pdf

Download 43_BRZO.pdf
Download 44_BRZO.pdf
Download 45_BRZO.pdf
Download 46_BRZO.pdf
Skip to content