Novosti

BOŽIĆNI DJEDOMOBIL

22.12.ČETVRTAK 18:00

Preprodaja ulaznica: Pučko otvoreno učilište Zabok. Kumrovečka 8. Od 08.12.Četvrtak  radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Info broj 049/221183 i mail:kino.zabok@gmail.com

Cijena ulaznice:20,00 kn /EUR 2,65

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content