Novosti

Branitelji i Grad Zabok donirali računala područnim školama u Martinišću i Špičkovini

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Krapinsko-zagorske županije i Ogranka Zabok sa gradom Zabokom dana10.11.2017.godine Područnim školama U Martinišću i Špičkovini donirali po dva stolna računala dobivena iz donacije, servisirana i prilagođena nastavnom potrebama područnih škola.

U projektu Informatičkog opismenjavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji UDVDR Podružnica Krapinsko-zagorske županije surađuje i sa tijelima lokalne samouprave pa je na prijedlog gradonačelnika grada Zaboka Ivana Hanžeka u provedbi 24.tečaja izvršena donacija Područnim školama grada zaboka.

Područne škole Martinišće i Špičkovina primile su donaciju koja se sastojala od dva stolna računala sa svim komponentama i novim LCD ekranom te po jednim skenerom.

U područnoj osnovnoj školi Martinišće donaciju su uz članove UDVDR Ogranka Zabok uručili gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek i Predsjednik UDVDR Podružnice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Pavliša. Za trajanja posjeta Područnoj školi hrvatskim braniteljima i gostima učenici škole upriličili su spontani nastup kao zahvalu za iznenadnu posjetu i vrlo vrijednu donaciju.

Prekrasno druženje hrvatskih branitelja UDVDR Ogranka Zabok nastavljeno je u područnoj školi u Špičkovini gdje su donaciju uz članove UDVDR Ogranka Zabok uručili gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek i Predsjednik UDVDR Ogranak Zabok mr.crim.Josip Horvatin.

U tjednu sjećanja na žrtvu grada heroja Vukovara sa hrvatskim braniteljima UDVDR Ogranak Zabok dogovorena u predavanja o Domovinskom ratu u Područnim školama u Martinišću i Špičkovini.

U tijeku je održavanje 24.tečaja informatičkog opismenjavanja članova UDVDR Ogranak Zabok koji završava 13.11.2017. godine i na kojemu će Predsjednik UDVDR Podružnice Krapinsko-zagorske županije šestorici hrvatskih branitelja donirati računala.

Pripremio: mr.crim. Josip Horvatin, prof.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content