Novosti

Četiri književna natječaja Kajkavskog spravišća i časopisa Kaj

Želeći sa suvremenog stajališta reafirmirati kajkavski kontinuitet književnih žanrova, Kaj, časopis za književnost, umjetnost, kulturu i njegov nakladnik Kajkavsko spravišče iz Zagreba i ove godine raspisali su četiri književna natječaja, i to: deveti natječaj za kajkavske i drugi za čakavske književne radove učenika srednjih škola Republike Hrvatske; sedmi za kratku kajkavsku prozu te peti za književni putopis.

Radovi srednjoškolaca

Natječaji su raspisani slijedom koncepcijskog kontinuiteta 44-godišnjeg redovitog izlaženja časopisa Kaj i 38-godišnjeg kulturno-znanstvenog djelovanja Kajkavskoga spravišča, društva za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti na cjelokupnom i opsežnom hrvatskokajkavskom govornom području. Prva tri natječaja odvijaju se unutar filološkoga programa „Jezičnica kajkaviana“. U natječaju za kajkavske/čakavske književne radove učenika srednjih škola, jedinstvenom takve vrste u nas zbog kreativne upućenosti na srednjoškolsku mladež (ne samo) kajkavskoga govornoga područja, mogu sudjelovati učenici svih srednjih škola, svaki s najviše pet pjesničkih i pet proznih kajkavskih/čakavskih ostvarenja. Uz ime i prezime učenika te voditelja (mentora) i naziva škola, poželjno je naznačiti i tip zavičajnog idioma/lokalnoga govora kojim je rad pisan. Rok za slanje radova je 28. veljače. Izborom ocjenjivačkoga suda, najbolji kajkavski prozni i učenički srednjoškolski radovi bit će objavljeni u časopisu Kaj.

Kratka proza i putopisi

Kratkom kajkavskom prozom autori (bez obzira na dob) se mogu natjecati s najviše tri neobjavljena rada (svaki opsega do pet kartica). Rok za prijavu je do 1. travnja. Potrebno je priložiti i kraću biografsku bilješku.

Peti natječaj za književni putopis, koji traje do 31. svibnja, Kajkavsko spravišče raspisuje zajedno s Udrugom za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općinom Lobor.

Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti/krajobraza kao univerzalnih vrednota, svrha je ovog tematski otvorenog natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisne beletristike. Autori, bez obzira na dob i hrvatski književni jezični izbor (standardni štokavski, kajkavski, čakavski), mogu se natjecati s najviše tri neobjavljena putopisa, svaki opsega do šest kartica, uz koje valja priložiti i kraću biografsku bilješku. Izborom ocjenjivačkoga suda, najbolja tri rada bit će nagrađena i javno izvedena na Danima Franje Horvata Kiša u Loboru te objavljena u časopisu Kaj.

Radove svih četiriju natječaja, napisane u računalnom obliku, treba poslati na adresu Kajkavsko spravišče, Časopis Kaj, 10000 Zagreb, Ilica 34.

Treba spomenuti kako Spravišče i Kaj tradicionalno raspisuju i Natječaj za stručne radove s područja dijalektološke obrade i opisa hrvatskokajkavskih zavičajnih idioma (nedovoljno ili sasvim neistraženih kajkavskih lokalnih govora). Prednost u natjecanju imaju mlađi istraživači (studenti, znanstveni novaci, poznavatelji i zapisivači) žive kajkavske riječi s cjelokupnoga hrvatskokajkavskoga govornog područja. Natječaj je otvoren tijekom cijele godine. (zl)

Izvor: Zagorski list

Skip to content