17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 30. OŽUJKA 2015.

30.3.2015.
1. Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 29. siječnja 2015.,

2.Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2014.,

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2014.

4. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2014.,

5. Izvješća o izvršenju:

- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.,

- Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.

- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

- Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2014.,

- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.,

- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2014.,

- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2014.,

- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2014.,

- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014.,

6. Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2014.,

7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.,

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,

9. Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i prednosti pri upisu u Zaboku,

10. Davanje prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zipkica“Zabok,

11. Dječji vrtić Zipkica, Financijski izvještaji za 2014.,

12. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2014.,

13. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za

2014.,

14. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o radu i poslovanju te financijska izvješća

za 2014.,

15. Zemljišnoknjižni ispravni postupak za nekretnine u Jakuševcu Zabočkom,

16. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču

2015.,


  • Ispiši: