2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANa 21. 6. 2017.

25.7.2017.

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 2 sj GV
25. srpnja 2017. 3,26 MB

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća 21.6.2017.

Zapisnik 2. sj Gradskog vijeća 21.6.2017
25. srpnja 2017. 143,49 KB

Akti Gradskog vijeća:

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=12

Odluka o porezima Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=12

Zakjlučak o radu Vatrogasne zajednice Grada Zaboka

Zaključak o proračunskom nadzoru Grada Zaboka

Odluka o povećanju broja djelatnika Dječjeg vrtića Zipkica

Zaključak o nadzornom odboru Zagorskog vodovoda

Zaključak o  korištenju sredstava proračunske zalihe

Odluka o provođenju postupka javne nabave za izvođenje radova

Akti Gradonačelnika:

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=14

Akti predsjednika Gradskog vijeća:

Odluka o određivanju zamjenika u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=16

 

  • Ispiši: