30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA OD 29. 8. 2016.

29.8.2016.

 

POZIV

poziv
18. srpnja 2017. 12,5 MB

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 29. 8. 2016.

Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku - produljenje roka izgradnje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2016.

Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016.

- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016.

- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016.

- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016.

- Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2016.

- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016.

- Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.

gv30 polug. izvr programa za 2016
18. srpnja 2017. 14,1 MB

Općina Veliko Trgovišće i Grad Zabok- prijenos prava vlasništva na nekretninama

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1.- 31. srpnja 2016.

  • Ispiši: