33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 18. 12. 2016.

18.12.2016.

Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća 18.12. 2016.

Poziv na 33 sjednicu GV 1
25. srpnja 2017. 2,99 MB

Prijedlog Proračuna za 2017.

Prijedlog Proračuna za 2017.
25. srpnja 2017. 5,25 MB

 Zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik 33 sj GV 18.12.2016.
25. srpnja 2017. 159,93 KB

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu te projekcija za 2017. i 2018. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=44

I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=70

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=70

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=94

Odluka o socijalnoj skrbi

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=96

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka 4041

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=101

Komunalno-Zabok d.o.o., povjeravanje obavljanja poslova tržnice na malo

Plavinka d.o.o., prijedlozi odluka o povjeravanju poslova:

         1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja   

         2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima

Odluke o prethodnoj suglasnosti POUZ-u za kupnju poslovnog prostora i donaciji

Rekonstrukcija Ulice K.Š.Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade u Zaboku

Prijedlog odluke o kupnji nekretnine za dječje igralište u Dubravi Zabočkoj

Mjere civilne zaštitite i spašavanja:

Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2016.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_3.pdf#page=5

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. s fin.učincima za 2018.,2019.i 2020.,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_3.pdf#page=5

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2016.

  • Ispiši: