34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 28. 2. 2017.

28.2.2017.

34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA OD 28. 02. 2017.

Poziv na 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka

Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka

Zapisnik sa 34. sj GV
26. srpnja 2017. 172,06 KB

AKTI GRADSKOG VIJEĆA:

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere - prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar - Zlatar Bistrica - Marija Bistrica - Konjščina - Lobor, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_8.pdf#page=17

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 597

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_8.pdf#page=17

Zaključak o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 598

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_8.pdf#page=18

Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara 598

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_8.pdf#page=18

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Zabok za 2016.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_8.pdf#page=18

Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo (otvoreni dio)

Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine u Zaboku – puta oznake kčbr. 558/6(5521/4 k.o. Zabok)

Odluka o davanju na upravljanje i održavanje Sportske dvorane u Zaboku

Izvješće o radu Komunalnog - Zabok d.o.o. za 2016. godinu (temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom)

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016.

Izvješće o radu Gradonačelnika
26. srpnja 2017. 242,52 KB

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2016.

 Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka za 2017.

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2016. i siječanj 2017.

HŽ Infrastruktura d.o.o., modernizacija i elektrifikacija pruge - ugovor o pravu građenja

  • Ispiši: