35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 20. 3. 2017.

20.3.2017.

 Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća 20.03. 2017.

Poziv
26. srpnja 2017. 17,84 MB

 Zapisnik

Zapisnik
26. srpnja 2017. 150,39 KB

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu     http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=3

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2016.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=38

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=39

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dom umirovljenika Gubaševo

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=45

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ Zabok

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=51

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=53

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=56

Zaključak Izvješća o izvršenju:

 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016.,

 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2016.,

 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2016.,

 - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za   

   2016.,

Zaključak Izvješća o izvršenju
26. srpnja 2017. 336,39 KB

 Zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2017.

Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju  i financijski izvještaji za 2016. godinu,

Pučko otvoreno učilište Zabok, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2016.

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu za 2016.,

Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2016.,

Plavinka d.o.o., Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2016.,

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zaboka za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2016.,          

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Zaboka,

Hrvatska gorska služba spašavanja, pravo građenja na gradskom zemljištu,

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2017.,

Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u Gradu Zaboku – na znanje

  • Ispiši: